W czasie, gdy codziennie na Ukrainie zabijani są niewinni ludzie, a miliony mają problem z dostępem do podstawowych środków potrzebnych do życia, lewicowe lobby próbuje zwiększyć jeszcze żniwo śmierci i domaga się wprowadzenia aborcji na życzenie oraz upowszechnienia tabletek wczesnoporonnych!

W czasie wojny, w której strona rosyjska dopuszcza się kolejnych zbrodni wojennych na ludności cywilnej, gdy potrzebujemy silnej Europy opartej o uszanowanie godności człowieka, organizacje takie jak Amnesty International zajmują stanowisko przeciw życiu i wzywają do szerzenia zabijania.

Trwa wojna zachodniego świata z putinowską Rosją, wojna cywilizacji życia z cywilizacją śmierci.

Grupa lewicowych organizacji sporządziła apel do społeczności międzynarodowej, którego celem ma być wprowadzenie sprzecznego z prawami człowieka porządku prawnego w krajach Europy Środkowej, w tym Polski.

Wśród sygnatariuszy są takie organizacje jak Amnesty International, Ogólnopolski Strajk Kobiet czy International Planned Parenthood Federation.

amnesty.org.pl

Amnesty International – z jednej strony domaga się zaprzestania ataków na ludność cywiliną na Ukrainie, z drugiej jednak strony apeluje o możliwość zabijania nienarodzonych ukraińskich dzieci!

Również Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW), zrzeszająca 118 w większości polskich organizacji społecznych, w tym Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Grupę Ponton, Centrum Praw Kobiet, Feminotekę czy Fundację Rodzić po ludzku, apeluje do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa NFZ Filipa Nowaka o wsparcie polskich ginekologów w terminacji ciąży dla Ukrainek.

Apelujemy do Ministerstwo Zdrowia o wprowadzenie wytycznych, które umożliwią placówkom medycznym przyjmowanie i bezpłatnie leczenie wszystkich osób uciekających przed wojną, także tych bez paszportu ukraińskiego (…) Domagamy się poszanowania ich godności i podążania za pacjentkami. Jeżeli zdecydują o zakończeniu ciąży, to oczekujemy, że ginekolodzy i ginekolożki będą je wspierać w terminacji.

Wszak wojna jest traumatycznym doświadczeniem i dla wielu uchodźczyń kontynuacja ciąży jest zagrożeniem ich zdrowia, a nawet życia.

Apel Wielkiej Koalicja za Równością i Wyborem

Jakże oburzające jest wykorzystywanie wojny na Ukrainie oraz związanego z nią kryzysu humanitarnego do prowadzenia ideologicznej kampanii na rzecz realizacji lewackiej agendy!

Wzywamy zatem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Adama Niedzielskiego do pełnego odrzucenia i publicznego potępienia żądań lewicowych organizacji, które proponują kobietom uciekającym z Ukrainy przed grożącą ich dzieciom śmiercią wzięcia udziału w uśmiercaniu nienarodzonych Ukraińców, a od rządu polskiego domagają się obalenia obecnego porządku prawnego, aby to umożliwić.

Ratujmy życie, zamiast je odbierać.

Ręce precz od Ukrainy!

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego

 

Szanowny Panie Premierze,

Trwająca inwazja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest największą tragedią XXI-wiecznej Europy. Jawna, niczym niesprowokowana agresja pogrobowca Związku Radzieckiego to wyzwanie, przed którym jako Europejczycy powinniśmy stanąć wspólnie i zdecydowanie. W tym czasie naród polski pokazuje swoje wielkie serce, niosąc pomoc dla najbardziej poszkodowanych i uchodźców wojennych, głównie kobiet i dzieci, których do naszego kraju przybyło już ponad dwa miliony.

Niestety istnieją w Europie, również w Polsce środowiska, które wykorzystują wojnę na Ukrainie oraz związany z nią kryzys humanitarny do prowadzenia ideologicznej kampanii na rzecz realizacji lewackiej agendy. Grupa lewicowych organizacji sporządziła apel do społeczności międzynarodowej, którego celem ma być wprowadzenie sprzecznego z prawami człowieka porządku prawnego w krajach Europy Środkowej, w tym Polski. Wśród sygnatariuszy są takie organizacje jak Amnesty International, Ogólnopolski Strajk Kobiet czy International Planned Parenthood Federation. Ostatnia z wymienionych organizacji jest właścicielem jednej z największych na świecie sieci klinik aborcyjnych, dokonującej prawdziwej rzezi niewiniątek.

Ponadto powstał apel 118 w większości polskich organizacji społecznych tworzących tzw. Wielką Koalicję za Równością i Wyborem (WKRW), które wystosowały podobny apel do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka, żądając wsparcia od polskich gineologów w terminacji ciąży.

W czasie, gdy codziennie zabijani są niewinni ludzie, a miliony mają problem z dostępem do podstawowych środków potrzebnych do życia, lewicowe lobby próbuje zwiększyć jeszcze żniwo śmierci i domaga się wprowadzenia aborcji na życzenie oraz upowszechnienia tabletek wczesnoporonnych. W specjalnym apelu do rządów Węgier, Mołdawii, Polski, Rumunii i Słowacji czytamy, że kraje te powinny zapewnić także finansowanie organizacjom zajmującym się promocją uśmiercania życia poczętego, ideologii gender i innych skrajnie lewicowych koncepcji.

Pragniemy wyrazić swoje oburzenie związane z działaniami lewicowych organizacji, które wykorzystują kryzys humanitarny do walki z podstawowymi prawami człowieka. To właśnie w czasie wojny, w której strona rosyjska dopuszcza się kolejnych zbrodni wojennych na ludności cywilnej, gdy potrzebujemy silnej Europy opartej o uszanowanie godności człowieka, organizacje takie jak Amnesty International zajmują stanowisko przeciw życiu i wzywają do szerzenia zabijania. Trwa wojna zachodniego świata z putinowską Rosją. To także wojna cywilizacji życia z cywilizacją śmierci – stańmy po odpowiedniej stronie.

Wzywamy do pełnego odrzucenia i publicznego potępienia żądań lewicowych organizacji, które proponują kobietom uciekającym z Ukrainy przed grożącą ich dzieciom śmiercią wzięcia udziału w uśmiercaniu nienarodzonych Ukraińców, a od rządu polskiego domagają się obalenia obecnego porządku prawnego, aby to umożliwić. Ratujmy życie, zamiast je odbierać.

Z wyrazami szacunku,
Przedstawiciele cywilizacji życia
DW Min. Adam Niedzielski
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen